Zwiększenie stypendium doktoranckiego

Doktorantki i Doktoranci,

jak wiecie, wzorem poprzedniego roku staraliśmy się o zwiększenie liczby oraz kwoty stypendium doktoranckiego. Przekazujemy Wam kolejne wiadomości od Jego Magnificencji w sprawie zwiększenia ilości i kwoty stypendium doktoranckiego dla doktorantów ze studiów doktoranckich. Otóż kwota stypendium doktoranckiego zostanie zwiększona do kwoty 2 104 zł (i tym samym zostanie zrównana z kwotą netto stypendium otrzymywaną w szkole doktorskiej) od 1 października 2020 r.

Niestety nie otrzymaliśmy zgody na zwiększenie ilości przyznawanych stypendiów doktoranckich dla doktorantów kształcących się na studiach doktoranckich w trybie stacjonarnym.

W załączeniu przekazujemy pismo Jego Magnificencji Rektora, któremu pragniemy serdecznie podziękować za częściowe przychylenie się do naszej prośby.

Wydłużenie okresu otrzymywania stypendium dla doktorantów IV roku

Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci!

przekazujemy najnowsze, bardzo pozytywne wieści dla doktorantów IV roku. Każdy, kto otrzymał przedłużenie okresu odbywania studiów od Kierownika i pobierał stypendium w roku akademickim 2019/2020, otrzyma je także od października do grudnia br.!

W załączeniu przekazujemy pismo Jego Magnificencji Rektora, któremu pragniemy bardzo serdecznie podziękować za przychylenie się do naszej prośby.

Ubezpieczenie na życie- uzupełnienie dokumentów

Uwaga Doktoranci i Doktorantki!

Przypominamy o możliwości przystąpienia do ubezpieczenia na życie. Jeżeli chcecie być do niego włączeni, należy wypełnić wniosek o przystąpieniu do ubezpieczenia (można go złożyć online, szczegóły w ulotce) oraz oświadczenie o potrąceniu składek ze stypendium, które należy dostarczyć osobiście do Działu Płac i Stypendiów w Collegium Minus (p. 310,312 i 313), a kopię przesłać skanem do sekretariatu studiów doktoranckich (wszystkie dokumenty załączamy niżej). Jeżeli chcecie objąć ubezpieczeniem partnerkę/partnera życiowego, musi ona/on wypełnić oświadczenie o dobrym stanie zdrowia, które także należy dostarczyć do Działu Płac i Stypendiów. Jest to niezbędny wymóg do objęcia ubezpieczeniem!

Uwaga! Osoby, które złożyły wniosek wyłącznie w formie elektronicznej powinny jak najszybciej dostarczyć wyżej wymienione dokumenty (deklarację o potrąceniu składek ze stypendium, wniosek oraz oświadczenie partnerki/partnera) do Sekcji Płac i Stypendiów.

List Prorektora Naskręckiego do Doktorantek i Doktorantów Szkoły Doktorskiej

Mili,

przekazujemy Wam list Prorektora Naskręckiego, skierowany dla Doktorantek i Doktorantów Szkoły Doktorskiej (I rok). Profesor porusza w nim kwestie najpilniejsze, dotyczące m.in. organizacji roku i zdalnego kształcenia.

List Prorektora Naskręckiego do Doktorantek i Doktorantów studiów doktoranckich

Drodzy,

Prorektor prof. dr hab. Ryszard Naskręcki wystosował pismo do Doktorantek i Doktorantów ze Studiów Doktoranckich (rok II i wyżej). W liście poruszone jest wiele kwestii, które ostatnio budzą nasze wątpliwości. List załączony jest do tego posta (poniżej).

Najprawdopodobniej dzisiaj otrzymamy analogiczne pismo dotyczące Szkoły Doktorskiej (I rok). Gdy tylko będziemy nim dysponowali, również je udostępnimy

Wszystkiego dobrego w tym tygodniu!

Webinarium Unum Życie: Program Grupowego Ubezpieczenia na Życie

Ostatnio informowaliśmy o tym, że doktoranci mają możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie. Znamy już termin webinarium przygotowanego specjalnie dla Was przez przedstawicieli firmy UNUM! 27 maja 2020 r. godz. 12.00 na platformie Zoom, będziecie mogli uzyskać wszystkie informacje oraz odpowiedzi na nurtujące Was pytania. Poniżej jest link do webinarium.

Unum Życie: Program Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (webinar)
Time: May 27, 2020 12:00 PM Warsaw
https://zoom.us/j/92011306867
Meeting ID: 920 1130 6867

Już teraz możecie zapoznać się z materiałem promocyjnym oraz dokumentami, które należy złożyć, by zostać objętym ubezpieczeniem. W pliku Uniwersytet Adama Mickiewicza … znajdziecie informacje szczegółowe o wariantach, kwotach składek, co obejmuje ubezpieczenie. By dołączyć do ubezpieczenie musie wypełnić wniosek oraz oświadczenie, a następnie złożyć je osobiście w p. 310, 312 lub 313 w Collegium Minus (ul. Wieniawskiego 1).

Serdecznie zapraszamy na webinarium i do zobaczenia!

Program grupowego ubezpieczenia na życie dla doktorantów

Drogie Doktorantki! Drodzy Doktoranci!

Mamy dla Was kolejną wspaniałą wiadomość! Dzięki wielomiesięcznym staraniom Samorządu Doktorantów, przy współpracy z Prorektorami prof. Tadeuszem Wallasem i prof. Ryszardem Naskręckim oraz Panią Kanclerz Marią Buzińskiej doktoranci mogą być włączeni do ubezpieczenia grupowego UNUM na takich samych zasadach jak pracownicy Uniwersytetu. Do ubezpieczenia można przystąpić już od 1 czerwca br. Opłaty za składkę na ubezpieczenie będą pobierane i opłacone przez Uniwersytet ze stypendium.

Planowane jest webinarium – spotkanie informacyjne poprzez platformę Zoom z przedstawicielami firmy ubezpieczeniowej UNUM, byście mogli uzyskać wszystkie informacje oraz odpowiedzi na nurtujące Was pytania. (Czekamy na potwierdzenie terminu, stworzymy wydarzenie na tę okoliczność.)  

Już teraz możecie zapoznać się z materiałem promocyjnym oraz dokumentami, które należy złożyć, by zostać objętym ubezpieczeniem. W pliku Uniwersytet Adama Mickiewicza … znajdziecie informacje szczegółowe o wariantach, kwotach składek, co obejmuje ubezpieczenie.

By przystąpić do ubezpieczenia, należy wypełnić (dokumenty poniżej) wniosek o przystąpieniu do ubezpieczenia (można go złożyć online, szczegóły w ulotce) oraz oświadczenie o potrącaniu składek ze stypendium, które należy dostarczyć do Działu Płac i Stypendiów (p. 310, 312 i 313), a kopię przesłać skanem do sekretariatu studiów doktoranckich. Jeżeli chcecie objąć ubezpieczeniem swojego/swoją partnera życiowego/ partnerkę życiową- musi wypełnić oświadczenie o dobrym stanie zdrowia, a ten dokument wraz z oświadczeniem o potrącaniu składek należy złożyć w Dziale Płac i Stypedniów.
Dostarczenie tych dokumentów do Działu Płac i Stypendiów jest niezbędne, by objęto Was ubezpieczeniem na życie!

Ważne: w tym momencie, do ubezpieczenia na takich samych zasadach jak pracownicy, mogą  przystąpić wyłącznie doktoranci otrzymujący stypendium doktoranckie (taki był wymóg towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym Uniwersytet ma podpisaną umowę). Jednocześnie pragniemy poinformować, że Samorząd Doktorancki, podobnie jak w roku ubiegłym prowadzi działania na rzecz zwiększenia odsetka doktorantów otrzymujących stypendium! W ubiegłym roku nasze działania doprowadziły do zwiększenia tego odsetka, a także podwyżki stypendium podstawowego.

Pragniemy gorąco podziękować wszystkim zaangażowanym w działania, które umożliwiły przystąpienie społeczności doktorantów do planu ubezpieczeniowego dla pracowników. To wspaniały przykład jakie efekty może przynieść konsekwentna współpraca z władzami Naszego Uniwersytetu!

Bądźcie zdrowi!

Nowy termin umarzania i zamykania przewodów otwartych przed 30.04.2019r.

Drogie Doktorantki! Drodzy Doktoranci!

Mamy bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy otworzyli przewód doktorski przed końcem kwietnia zeszłego roku. Wedle zapisu w ustawie z dnia 3 lipca 2018 roku, osoby takie powinny zakończyć przewód do 31 grudnia 2021 roku, po tej dacie miały być one umarzane lub zamykane. Jednakże, przez wzgląd na pandemię, 16 maja weszła w życie „Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2” (link niżej). Jak wynika z jej art. 35, punktu pierwszego, termin na zakończenie przewodów został przesunięty na 31 grudnia 2022 r.!
(https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000875/T/D20200875L.pdf)

Te zmiany to efekt działań Krajowej Reprezentacji Doktorantów, za co dziękujemy !

Wykorzystajcie ten czas owocnie