AKTUALNOŚCI

Biuletyn Krajowej Reprezentacji Doktorantów Nr 10
Wiadomość, opublikowana 27-02-2013
Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się kolejnego, dziesiątego już, numeru Biuletynu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, ważnego narzędzia i pola komunikacji polskiego środowiska doktoranckiego. Polecamy Drogim Kolegom Doktorantom bieżący numer, w którym znajdziemy m.in. relację z XIII Zjazdu Delegatów KRD oraz - co szczególnie interesujące - wyniki konkursu na najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce "Prodok". Więcej...
Seminarium RMN pt. "Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce
Wydarzenie, rozpoczyna się 01-03-2013 , godz. 11:00
Rada Młodych Naukowców zaprasza na Seminarium szkoleniowo-dyskusyjne pn. "Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce" w ramach cyklu spotkań z młodymi uczonymi, realizowanych przy współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Stowarzyszeniem TOP 500 Innovators, pod patronatem honorowym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej. Więcej...
Sesja Młodych Badaczy w ramach 9. Naukowego Kongresu Societas Humboldtiana Polonorum
Wiadomość, opublikowana 19-02-2013
Celem sesji, która odbędzie się 5 lipca w Poznaniu, jest przedstawienie oryginalnych wystąpień prowadzących do pokazania badań młodych badaczy, które służą rozwijaniu zrozumienia, zaufania i odpowiedzialności w życiu społecznym. Ta część SMB ma zatem służyć bezpośredniemu włączeniu młodych badaczy do dyskusji wokół centralnego tematu Kongresu SHP. Więcej...
Przeszłość i teraźniejszość Ameryki Północnej wobec wyzwań i dynamiki zmian współczesnego świata
Wiadomość, opublikowana 19-02-2013
Koło Naukowe Historii Myśli Politycznej i Dyplomacji przy Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej zatytułowanej: "Przeszłość i teraźniejszość Ameryki Północnej wobec wyzwań i dynamiki zmian współczesnego świata", która odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2013. Termin nadsyłania zgłoszeń (pod adresem: konferencja.ameryka@gmail.com) mija 17 marca. Więcej...
Dokonania naukowe doktorantów - I edycja: Kraków 20.04.2013
Wiadomość, opublikowana 24-01-2013
Creative Time zaprasza do udziału w pierwszej edycji konferencji zatytułowanej "Dokonania naukowe doktorantów". Więcej...