Nowe władze UAM

Wczoraj zakończyła się kadencja Rektora Andrzeja Lesickiego. W imieniu doktorantów naszego Uniwersytetu pragniemy serdecznie podziękować za minione cztery niełatwe lata, w trakcie których zaszło wiele rewolucyjnych wręcz zmian. Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że zawsze mogliśmy liczyć na wysłuchanie i pomoc w ważnych dla nas kwestiach.

Od dziś UAM ma nowy zespół rektorski, na którego czele stoi JM Rektor Bogumiła Kaniewska. Pragniemy wyrazić szczerą nadzieję na równie udane i przyjazne lata wspólnej pracy. Z naszej strony deklarujemy gotowość do współpracy, nastawionej na wypracowanie korzystnych dla obu stron kompromisów. Jeszcze raz gratulujemy objęcia tej zaszczytnej funkcji i życzymy, w trakcie jej piastowania, samych powodzeń!

Wydłużenie okresu otrzymywania stypendium dla doktorantów IV roku

Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci!

przekazujemy najnowsze, bardzo pozytywne wieści dla doktorantów IV roku. Każdy, kto otrzymał przedłużenie okresu odbywania studiów od Kierownika i pobierał stypendium w roku akademickim 2019/2020, otrzyma je także od października do grudnia br.!

W załączeniu przekazujemy pismo Jego Magnificencji Rektora, któremu pragniemy bardzo serdecznie podziękować za przychylenie się do naszej prośby.

List Prorektora Naskręckiego do Doktorantek i Doktorantów Szkoły Doktorskiej

Mili,

przekazujemy Wam list Prorektora Naskręckiego, skierowany dla Doktorantek i Doktorantów Szkoły Doktorskiej (I rok). Profesor porusza w nim kwestie najpilniejsze, dotyczące m.in. organizacji roku i zdalnego kształcenia.

Nowy termin umarzania i zamykania przewodów otwartych przed 30.04.2019r.

Drogie Doktorantki! Drodzy Doktoranci!

Mamy bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy otworzyli przewód doktorski przed końcem kwietnia zeszłego roku. Wedle zapisu w ustawie z dnia 3 lipca 2018 roku, osoby takie powinny zakończyć przewód do 31 grudnia 2021 roku, po tej dacie miały być one umarzane lub zamykane. Jednakże, przez wzgląd na pandemię, 16 maja weszła w życie „Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2” (link niżej). Jak wynika z jej art. 35, punktu pierwszego, termin na zakończenie przewodów został przesunięty na 31 grudnia 2022 r.!
(https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000875/T/D20200875L.pdf)

Te zmiany to efekt działań Krajowej Reprezentacji Doktorantów, za co dziękujemy !

Wykorzystajcie ten czas owocnie