Informacja dla Doktorantek i Doktorantów o stypendium naukowym Rektora w roku 2022

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 134/2020/2021 z dnia 13 lipca 2021 roku oraz Zarządzenie nr 273/2022/2023 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie przyznawania stypendiów naukowych Rektora w roku 2022 o stypendium mogą się ubiegać doktoranci którzy spełniają łącznie 3 warunki:

  • są uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej (od 2 roku szkoły doktorskiej do pierwszego przedłużenia studiów doktoranckich włącznie);
  • legitymują się wybitnymi publikowanymi osiągnięciami naukowymi, opublikowanymi w poprzednim roku kalendarzowym (w okresie 1.01.2021 do 31.12.2021);
  • uzyskali wyniki w realizacji programu kształcenia na studiach doktoranckich / w szkole doktorskiej średnią ocen – co najmniej 4,75 (za poprzedni rok akademicki – 2021/2022) – zaświadczenie o średniej /wydruk ocen z USOSa z potwierdzeniem*.

Stypendium naukowe Rektora w roku 2022 może być przyznane wyłącznie na wniosek doktoranta (wniosek w załączniku). Wniosek podpisany we wskazanym miejscu należy złożyć wraz z dokumentacją w Biurze Szkół Doktorskich (ul. Grunwaldzka 6, pok. 118) w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 9.00-14.00 osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną – decyduje data wpłynięcia do Biura (nie stempla pocztowego!) od dnia 29 listopada do 09 grudnia 2022 r. (z wyłączeniem dni: 1.12.2022 oraz 8.12.2022) WNIOSEK W ZAŁĄCZNIKU!

* Zaświadczenie o średniej ocen za rok akademicki 2021/2022 / wykaz ocen z USOSa potwierdzone/potwierdzony podpisem Kierownika Studiów Doktoranckich/Dyrektora Szkoły Doktorskiej lub pracownika sekretariatu/dziekanatu/biura ds. doktorantów.

Stypendium im. Dr. Jana Kulczyka

ENG Version Below

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci

🎓⏳💵📥

Przypominamy, że nadal trwa nabór do Stypendium im. Dr. Jana Kulczyka. Zachęcamy do sprawdzenia szczegółowych informacji (w tym i „deadlinów”) w mailach rozesłanych do Waszych skrzynek mailowych! Terminy składania papierów mogą różnić się pomiędzy jednostkami – dlatego zwróćcie na to uwagę!

ENG Version

Dear PhD Students

🎓⏳💵📥

We would like to remind you that the recruitment for the Scholarship of Dr. Jan Kulczyk is still ongoing. We encourage you to check the detailed information (including deadlines) in the e-mails sent to your e-mail boxes! The deadlines for filing papers may differ from one unit to another – so pay attention to it!