Stypendium socjalne, dla osób z niepełnosprawnościami i stypendium rektora STARY TRYB

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci STAREGO TRYBU

3 października 2022 roku rozpoczął się nabór wniosków o stypendium socjalne, dla osób z niepełnosprawnością oraz stypendium rektora.

Poniżej znajdziecie przydatne linki:

Regulamin: https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0032/390794/regulamin-swiadczen-dla-studentow-i-doktorantow.pdf

Skład osobowy Uczelnianej Komisji Stypendialnej : https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0031/390793/uczelniana-komisja-stypendialna-2022-2023.pdf

Harmonogram Stypendium Rektora: https://amu.edu.pl/doktoranci/studia-doktoranckie/pomoc-materialna-i-akademiki/stypendium-rektora

Miejsce składania dokumentów w sprawie przyznania stypendium rektora określone jest bezpośrednio przez każdą z Uczelnianych Podkomisji – sugeruje się, aby doktoranci kontaktowali się w tej sprawie bezpośrednio z daną podkomisją.

Pozostałe świadczenia: https://amu.edu.pl/doktoranci/studia-doktoranckie/pomoc-materialna-i-akademiki/pomoc-materialna

ENG Version

Dear PhD students of the OLD MODE

On October 3, 2022, the call for applications for a social scholarship for people with disabilities and the rector’s scholarship began.

Here are some useful links:

Regulations: https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0032/390794/regulamin-swiaden-dla-studentow-i-doktorantow.pdf

Composition of the University Scholarship Committee: https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0031/390793/uczelniana-komisja-stypendialna-2022-2023.pdf

Schedule of the Rector’s Scholarship: https://amu.edu.pl/doktoranci/studia-doktoranckie/pomoc-materialna-i-akademiki/stypendium-rektora

The place of submitting documents on granting the rector’s scholarship is determined directly by each of the University Subcommittees – it is suggested that doctoral students contact the subcommittee directly on this matter.

Other benefits: https://amu.edu.pl/doktoranci/studia-doktoranckie/pomoc-materialna-i-akademiki/pomoc-materialna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *