Stypendium im. Dr. Jana Kulczyka

ENG Version Below

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci

🎓⏳💵📥

Przypominamy, że nadal trwa nabór do Stypendium im. Dr. Jana Kulczyka. Zachęcamy do sprawdzenia szczegółowych informacji (w tym i „deadlinów”) w mailach rozesłanych do Waszych skrzynek mailowych! Terminy składania papierów mogą różnić się pomiędzy jednostkami – dlatego zwróćcie na to uwagę!

ENG Version

Dear PhD Students

🎓⏳💵📥

We would like to remind you that the recruitment for the Scholarship of Dr. Jan Kulczyk is still ongoing. We encourage you to check the detailed information (including deadlines) in the e-mails sent to your e-mail boxes! The deadlines for filing papers may differ from one unit to another – so pay attention to it!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *