Program grupowego ubezpieczenia na życie dla doktorantów

Drogie Doktorantki! Drodzy Doktoranci!

Mamy dla Was kolejną wspaniałą wiadomość! Dzięki wielomiesięcznym staraniom Samorządu Doktorantów, przy współpracy z Prorektorami prof. Tadeuszem Wallasem i prof. Ryszardem Naskręckim oraz Panią Kanclerz Marią Buzińskiej doktoranci mogą być włączeni do ubezpieczenia grupowego UNUM na takich samych zasadach jak pracownicy Uniwersytetu. Do ubezpieczenia można przystąpić już od 1 czerwca br. Opłaty za składkę na ubezpieczenie będą pobierane i opłacone przez Uniwersytet ze stypendium.

Planowane jest webinarium – spotkanie informacyjne poprzez platformę Zoom z przedstawicielami firmy ubezpieczeniowej UNUM, byście mogli uzyskać wszystkie informacje oraz odpowiedzi na nurtujące Was pytania. (Czekamy na potwierdzenie terminu, stworzymy wydarzenie na tę okoliczność.)  

Już teraz możecie zapoznać się z materiałem promocyjnym oraz dokumentami, które należy złożyć, by zostać objętym ubezpieczeniem. W pliku Uniwersytet Adama Mickiewicza … znajdziecie informacje szczegółowe o wariantach, kwotach składek, co obejmuje ubezpieczenie.

By przystąpić do ubezpieczenia, należy wypełnić (dokumenty poniżej) wniosek o przystąpieniu do ubezpieczenia (można go złożyć online, szczegóły w ulotce) oraz oświadczenie o potrącaniu składek ze stypendium, które należy dostarczyć do Działu Płac i Stypendiów (p. 310, 312 i 313), a kopię przesłać skanem do sekretariatu studiów doktoranckich. Jeżeli chcecie objąć ubezpieczeniem swojego/swoją partnera życiowego/ partnerkę życiową- musi wypełnić oświadczenie o dobrym stanie zdrowia, a ten dokument wraz z oświadczeniem o potrącaniu składek należy złożyć w Dziale Płac i Stypedniów.
Dostarczenie tych dokumentów do Działu Płac i Stypendiów jest niezbędne, by objęto Was ubezpieczeniem na życie!

Ważne: w tym momencie, do ubezpieczenia na takich samych zasadach jak pracownicy, mogą  przystąpić wyłącznie doktoranci otrzymujący stypendium doktoranckie (taki był wymóg towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym Uniwersytet ma podpisaną umowę). Jednocześnie pragniemy poinformować, że Samorząd Doktorancki, podobnie jak w roku ubiegłym prowadzi działania na rzecz zwiększenia odsetka doktorantów otrzymujących stypendium! W ubiegłym roku nasze działania doprowadziły do zwiększenia tego odsetka, a także podwyżki stypendium podstawowego.

Pragniemy gorąco podziękować wszystkim zaangażowanym w działania, które umożliwiły przystąpienie społeczności doktorantów do planu ubezpieczeniowego dla pracowników. To wspaniały przykład jakie efekty może przynieść konsekwentna współpraca z władzami Naszego Uniwersytetu!

Bądźcie zdrowi!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *