Zapraszamy do udziału w projekcie „Świadomy UAM- w chorobie i niepełnosprawności”

Serdecznie zapraszamy Doktorantów i Doktorantki do udziału w projekcie „Świadomy UAM- w chorobie i niepełnosprawności”, który otrzymał dofinansowanie w jesiennej edycji konkursu Kowadło 2.0. Jest to cykl warsztatów skierowany do całej społeczności akademickiej.Przesyłamy Państwu link do aplikacji MS Teams, gdzie odbywać się będą poszczególne webinary oraz plakat ze szczegółowym harmonogramem zaplanowanych warsztatów.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTY5MGU2YjctMjAxMC00YThlLWJlZTMtOTkyZGMyNzEyNWQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22b90ed450-4787-4d6b-b0d3-b4137b12eee9%22%7d

Bardzo liczymy na Państwa obecność!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *