Uchwały

Uchwały do 2020/2021

Prezydium Sejmiku Doktorantów

2019/2020


2018/2019


2017/2018


2016/2017


2015/2016


2014/2015


2013/2014


Sejmik Doktorantów

2019/2020


2018/2019


2017/2018


2016/2017


2015/2016


2014/2015


Komisja Rewizyjna

2019/2020

Najnowsze wpisy

Ubezpieczenie na życie- uzupełnienie dokumentów

Uwaga Doktoranci i Doktorantki!

Przypominamy o możliwości przystąpienia do ubezpieczenia na życie. Jeżeli chcecie być do niego włączeni, należy wypełnić wniosek o przystąpieniu do ubezpieczenia (można go złożyć online, szczegóły w ulotce) oraz oświadczenie o potrąceniu składek ze stypendium, które należy dostarczyć osobiście do Działu Płac i Stypendiów w Collegium Minus (p. 310,312 i 313), a kopię przesłać skanem do sekretariatu studiów doktoranckich (wszystkie dokumenty załączamy niżej). Jeżeli chcecie objąć ubezpieczeniem partnerkę/partnera życiowego, musi ona/on wypełnić oświadczenie o dobrym stanie zdrowia, które także należy dostarczyć do Działu Płac i Stypendiów. Jest to niezbędny wymóg do objęcia ubezpieczeniem!

Uwaga! Osoby, które złożyły wniosek wyłącznie w formie elektronicznej powinny jak najszybciej dostarczyć wyżej wymienione dokumenty (deklarację o potrąceniu składek ze stypendium, wniosek oraz oświadczenie partnerki/partnera) do Sekcji Płac i Stypendiów.

  1. List Prorektora Naskręckiego do Doktorantek i Doktorantów Szkoły Doktorskiej Dodaj komentarz
  2. List Prorektora Naskręckiego do Doktorantek i Doktorantów studiów doktoranckich Dodaj komentarz
  3. Webinarium Unum Życie: Program Grupowego Ubezpieczenia na Życie Dodaj komentarz
  4. Program grupowego ubezpieczenia na życie dla doktorantów Dodaj komentarz
  5. Nowy termin umarzania i zamykania przewodów otwartych przed 30.04.2019r. Dodaj komentarz
  6. Strona migruje Dodaj komentarz