Protokoły

Prezydium Sejmiku Doktorantów

2020/2021

2019/2020


2018/2019


2017/2018


2016/2017


2015/2016


2014/2015


Sejmik Doktorantów

2020/2021

2019/2020


2018/2019


2017/2018


2016/2017


2015/2016


2014/2015


2012/2013


2011/2012


Uczelniana Rada Doktorantów

2012/2013


2011/2012


Najnowsze wpisy

DZIEŃ KANDYDATKI I KANDYDATA DO SZKÓŁ DOKTORSKICH UAM

Jesteś absolwentem szkoły wyższej i chcesz się dalej rozwijać naukowo? Jeśli tak, to Szkoła Doktorska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to najlepszy wybór! Zapraszamy do wzięcia udziału w Dniu Kandydatki i Kandydata do Szkół Doktorskich UAM organizowanych przez Samorząd Doktorantów UAM już 17 czerwca o godz. 17.00 za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Podczas spotkania opowiemy Wam m.in. o ofercie edukacyjnej, procesie rekrutacji, warunkach studiowania, wyjazdach badawczych.

Spotkanie otworzy Prorektor Szkoły Doktorskiej UAM prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek a później będziecie mogli porozmawiać o studiach z dyrektorami poszczególnych Szkół:

• prof. UAM dr hab. Agnieszką Ludwików (Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych)

• prof. dr hab. Piotrem Pawluciem (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych)

•prof. dr hab. Radosławem Fiedlerem (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych) • prof. UAM dr hab. Remigiuszem Ciesielskim (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych)

• prof. dr hab. Piotrem Śliwińskim (Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze).

W spotkaniu wezmą udział także obecni doktoranci i doktorantki, którzy odpowiedzą na Wasze najbardziej nurtujące pytania o kulisach studiowania. Nie może Was zabraknąć!

Link do uczestniczenia w wydarzeniu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDZkNzNkNTQtZGFkYS00ODYxLWE1YzctMGVkNjI3YWRlYjg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22bd8b6b41-a5c5-4727-a72d-ee24e4e90e0e%22%7d
  1. Nabór do Nagrody Santander „SPOŁECZNIK ROKU” dla studentów i doktorantów UAM Dodaj komentarz
  2. Zaproszenie na spotkanie z Prorektorem UAM ds. projektów badawczych i doktorantów prof. Przemysławem Wojtaszkiem i dr Joanną Farysej – p.o. kierownika biura ID-UB Dodaj komentarz
  3. Zapraszamy na wykład otwarty Dodaj komentarz
  4. Nabór wniosków o stypendium im. dr. J. Kulczyka Dodaj komentarz
  5. Szczepionki SARS-CoV-2 Dodaj komentarz
  6. Szczepionki SARS-CoV-2 Dodaj komentarz
  7. Zaproszenie na „Koncert Noworoczny” Dodaj komentarz
  8. Nabór przedstawicieli do Rad Szkół Doktorskich Dodaj komentarz
  9. ZASADY I KRYTERIA OCENY ŚRÓDOKRESOWEJ Dodaj komentarz