Prezydium Sejmiku Doktorantów

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prezydium Sejmiku Doktorantów jest uczelnianym organem wykonawczym Samorządu Doktorantów i składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz dwóch członków. Prezydium kieruje działalnością Samorządu na podstawie niniejszego regulaminu oraz uchwał Sejmiku.


PREZYDIUM SEJMIKU DOKTORANTÓW KADENCJI 2019/2020

mgr Mikołaj Buchwald
(Wydział Psychologii i Kognitywistyki)
Przewodniczący Prezydium 
Sejmiku Doktorantów UAM

tel.: 691 679 194
adres e-mail: mikolaj.buchwald@amu.edu.pl

mgr Marlena Kaźmierska
(Wydział Studiów Edukacyjnych)
Wiceprzewodnicząca
adres e-mail: marlena.kazmierska@amu.edu.pl

mgr Ewelina Ebertowska
(Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa)
Członkini Prezydium
adres e-mail: ewelina.ebertowska@amu.edu.pl

mgr Patrycja Waśkowiak
(Wydział Nauk o Sztuce)
Członkini Prezydium
adres e-mail: patrycja.waskowiak@amu.edu.pl

mgr Ewelina Stolarska
(Wydział Biologii)
Członkini Prezydium
adres e-mail: ewelina.stolarska@amu.edu.pl
(od 14 stycznia 2020 r.)

mgr Rita Wysoczańska
(Wydział Fizyki)
Członkini Prezydium
adres e-mail: rita.wysoczanska@amu.edu.pl


Byli członkowie Prezydium:

mgr Olga Dec
(Wydział Archeologii)
Pełniła funkcję Sekretarza (do 14 stycznia 2020 r.)
adres e-mail: olgdec@st.amu.edu.pl


2018/2019


  • mgr Syma Marta Al Azab-Malinowska (Wydział Studiów Edukacyjnych)
  • mgr Krzysztof Witczak (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)
  • mgr Piotr Krzyżański (Wydział Historii)

2017/2018


2016/2017


2015/2016


2014/2015