Prace nad nowym Regulaminem Samorządu Doktorantów
Wiadomość, opublikowana 14-03-2017

W dniach 10-12 marca 2017 roku w Gułtowach, odbył się wyjazd roboczy członków Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej mający na celu kontynuację opracowania oraz przystosowanie nowego Regulaminu Samorządu Doktorantów, nad którym prace były zawieszone w 2015 roku. Prace miały na celu eliminację luk prawnych, poprawienie przejrzystości wyborów członków organów samorządowych na szczeblu wydziałowym oraz międzywydziałowym. W skład grupy roboczej wchodzili m.in.: Mikołaj Krużyński, Piotr Krzyżański, Marta Karpińska, Krystian Florkowski, Mateusz Bardziński oraz osoby pomocnicze.

Udostępnij:

Share on Google+

Informację wprowadził/a: Krystian Florkowski