Badanie jakości kształcenia - doktoranci 2016-2017
Wiadomość, opublikowana 15-05-2017

   Badanie jakości kształcenia - Doktoranci 2016-2017

Ruszyła już ósma edycja badania jakości kształcenia na naszym uniwersytecie!!!!
Ankieta dostępna do 30-06-2017 23:59

Celem ankietyzacji jest systematyczna diagnoza mocnych i słabych stron prowadzonej przez nas dydaktyki i podejmowanie na tej podstawie działań na rzecz jej doskonalenia. 

Ankieta jest w pełni anonimowa. Po wysłaniu wypełnionej ankiety, nie ma możliwości ustalenia jej autora. 

Zachowaliśmy uproszczony kwestionariusz z roku ubiegłego, dzięki czemu wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż kilka minut. 

Mam nadzieję, iż zechcecie Państwo udzielić nam szczerych i wyczerpujących odpowiedzi. 

Rektor 
Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki 

Link do ankiety: https://ankieter.amu.edu.pl

Udostępnij:

Share on Google+

Informację wprowadził/a: Krystian Florkowski