Badanie jakości kształcenia
Wiadomość, opublikowana 02-07-2015
Uprzejmie informujemy, że przedłużeniu uległa możliwość wypełnienia ankiety dot. badania jakości kształcenia, którego celem jest, jako część strategii kształcenia na UAM, systematyczna diagnoza mocnych i słabych stron prowadzonej dydaktyki i podejmowanie na tej podstawie działań na rzecz jej doskonalenia.

Anonimowa ankieta dostępna jest, po zalogowaniu, na stronie ankieter.amu.edu.pl.

Zachęcamy każdego pracownika  dydaktycznego, naukowo-dydaktycznego, doktoranta, studenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchacza studiów podyplomowych do wzięcia udziału w badaniu.

Udostępnij:

Share on Google+

Informację wprowadził/a: Krzysztof Duda