Zajęcia ogólnouniwersyteckie dla doktorantów
Wiadomość, opublikowana 23-12-2014
Samorząd doktorantów UAM pragnie podjąć działania mające na celu zwiększenie puli zajęć ogólnouniwersyteckich dla doktorantów.

W związku z tym pragniemy przedstawić władzom uniwersyteckim propozycję nowych przedmiotów zwiększających umiejętności i kompetencje szczególnie przydatne w pracy badawczo-rozwojowej oraz dydaktycznej. Jesteśmy otwarci na propozycje ze strony środowiska doktorantów.

Prosimy o nadsyłanie pomysłów na:

  • warsztaty,
  • ćwiczenia,
  • ew. inne formy zajęć, które służyłyby powyższemu celowi.
Propozycje prosimy przesyłać do 20 stycznia 2015 r. na adres e-mail Prezydium Sejmiku Doktorantów (phd@amu.edu.pl).
UWAGA: Można również proponować ewentualnych prowadzących.

Udostępnij:

Share on Google+

Informację wprowadził/a: Krzysztof Duda