AKTUALNOŚCI

Szkoła Językowa UAM zaprasza doktorantów UAM na bezpłatne kursy z języka obcego
Wiadomość, opublikowana 03-10-2019

Szkoła Językowa UAM zaprasza doktorantów dziennych UAM

na bezpłatne kursy z języka:

angielskiego
niemieckiego
francuskiego
włoskiego

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut. Z j. francuskiego również 1 raz w tygodniu. Zachęcamy do zapoznania się z planami zajęć oraz do zapisywania się.

Więcej...
Sobotni Coaching dla doktorantów UAM - Edycja III
Wydarzenie, trwa od 12-10-2019 do 09-05-2020

Zapraszamy na

Sobotni Coaching dla doktorantów UAM

"Ja i Doktorat" - Edycja III

Przestań wątpić w swoje siły!

Doktorat jest wyzwaniem, któremu chcemy stawić czoło.

Więcej...
Ogłoszenia w sprawie wniosków stypendialnych
Wiadomość, opublikowana 06-08-2019

 Ogłoszenie w sprawie wniosków o przyznanie pomocy materialnej na rok akademicki 2019/2020

Więcej...
INFORMACJA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW SKUTECZNIE WNIOSKUJĄCYCH O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM NA ROK AKAD. 2019/2020
Wiadomość, opublikowana 04-07-2019

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW SKUTECZNIE WNIOSKUJĄCYCH O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM NA ROK AKAD. 2019/2020

Niniejszym zawiadamiam, że dnia 21 czerwca 2019 roku, na podstawie wniosków złożonych zgodnie z wcześniej opublikowanym harmonogramem, zostało przeprowadzone systemowe ich rozpatrzenie oraz dokonanie przydziałów. 

Przypominam o obowiązku potwierdzenia do dnia 15 lipca przyjęcia przydziału miejsca. W tym samym terminie można odrzucić przydział.

Więcej...
Informacje nt. zatrudnienia doktoranta/doktorantki, który będzie w szkole doktorskiej
Wiadomość, opublikowana 04-07-2019

Informacje nt. zatrudnienia doktoranta/doktorantki, który będzie w szkole doktorskiej:

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dz.U.2018.1668

Art. 209.  [Stypendium doktoranckie]

10. Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:

1) w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3;

2) po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której mowa w ust. 4 pkt 2;

3) któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.

Więcej...


Poprzednie Następne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12