AKTUALNOŚCI

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Społeczeństwo Obywatelskie w Polsce. Tradycje - Fundamenty - Wyzwania"
Wiadomość, opublikowana 12-03-2013
Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club Region Lublin, we współpracy z Katedrą Historii Najnowszej KUL, Katedrą Teorii i Filozofii Prawa KUL oraz Katedrą Teorii Polityki KUL organizuje w dniach 13-14 maja 2013 roku, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Ogólnopolską Konferencję Naukową "Społeczeństwo obywatelskie w Polsce. Tradycje - Fundamenty - Wyzwania". Więcej...
VII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie
Wydarzenie, trwa od 19-06-2013 do 21-06-2013
Komitet Organizacyjny zaprasza do udziału w VII Kopernikańskim Seminarium Doktoranckim. Seminarium odbędzie się w dniach 19-21 czerwca 2013r. w gmachu Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ul. Gagarina 7. Seminarium jest organizowane przez Wydział Chemii UMK i OT PTChem. Więcej...
Biuletyn Krajowej Reprezentacji Doktorantów Nr 10
Wiadomość, opublikowana 27-02-2013
Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się kolejnego, dziesiątego już, numeru Biuletynu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, ważnego narzędzia i pola komunikacji polskiego środowiska doktoranckiego. Polecamy Drogim Kolegom Doktorantom bieżący numer, w którym znajdziemy m.in. relację z XIII Zjazdu Delegatów KRD oraz - co szczególnie interesujące - wyniki konkursu na najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce "Prodok". Więcej...
Seminarium RMN pt. "Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce
Wydarzenie, rozpoczyna się 01-03-2013 , godz. 11:00
Rada Młodych Naukowców zaprasza na Seminarium szkoleniowo-dyskusyjne pn. "Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce" w ramach cyklu spotkań z młodymi uczonymi, realizowanych przy współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Stowarzyszeniem TOP 500 Innovators, pod patronatem honorowym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej. Więcej...
Sesja Młodych Badaczy w ramach 9. Naukowego Kongresu Societas Humboldtiana Polonorum
Wiadomość, opublikowana 19-02-2013
Celem sesji, która odbędzie się 5 lipca w Poznaniu, jest przedstawienie oryginalnych wystąpień prowadzących do pokazania badań młodych badaczy, które służą rozwijaniu zrozumienia, zaufania i odpowiedzialności w życiu społecznym. Ta część SMB ma zatem służyć bezpośredniemu włączeniu młodych badaczy do dyskusji wokół centralnego tematu Kongresu SHP. Więcej...