AKTUALNOŚCI

Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów
Wiadomość, opublikowana 16-12-2013
W dniach 6-8 grudnia br. we Wrocławiu odbył się Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów. W jego trakcie wybrano nową przewodniczącą, którą została Marta Dendys z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dokonano także wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Więcej...
Konkurs na nowe logo Krajowej Reprezentacji Doktorantów
Wiadomość, opublikowana 02-12-2013
Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza konkurs na nowe logo KRD. KRD jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. KRD ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym również do opiniowania aktów normatywnych dotyczących doktorantów. Więcej...
Informacja o Studenckiej Akademii Mentoringu
Wiadomość, opublikowana 27-11-2013
Jesteś studentem pierwszych lat?
Chcesz maksymalnie wykorzystać okres studiów, ale nie wiesz jak to zrobić?
Kończysz/skończyłeś studia i możesz podzielić się swoim akademickim doświadczeniem, aby pomóc komuś rozwinąć skrzydła?

Biuro Karier UAM ma dla Ciebie obiecującą propozycję: od stycznia 2014 r. do czerwca 2014 r. trwać będzie pierwsza ogólnouczelniana edycja Studenckiej Akademii Mentoringu – programu otwierającego drzwi do sukcesu na uczelni i poza nią. Zaproszeni do udział są zarówno studenci pierwszych lat, jak i osoby kończące studia, doktoranci oraz absolwenci.
Więcej...
Kryteria rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy matarialnej
Wiadomość, opublikowana 18-11-2013
Uprzejmie informujemy, że Prorektor ds. kształcenia podpisał decyzję, w której uregulowane zostały szczegółowe kryteria rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej przyznawanych na podstawie kryteriów ekonomicznych, zdrowotnych i losowych. Więcej...
Nowe struktury Samorządu Doktorantów
Wiadomość, opublikowana 15-11-2013
4 listopada 2013 r. odbyło się I posiedzenie Sejmiku Doktorantów. W jego trakcie wybrano Marszałka, którym został Marcin Klaja, a także Wicemarszałka, którym została Małgorzata Zagrodnicka. W trakcie posiedzenie wybrano również Prezydium, które jest organem wykonawczym przedstawicieli doktorantów na Uniwersytecie. Wybrani zostali: mgr Marcin Dokowicz – jako Przewodniczący, a także mgr Anna Wilińska-Zelek, mgr Krzysztof Duda, mgr Agata Staszak i mgr Konrad Ziółkowski. Więcej...